Hướng dẫn lập phiếu đặt hàng & phiếu báo giá trên phần mềm quản lý bán hàng TinhTienNet