Phần mềm quản lý tính tiền nhà hàng – Quán ăn – Quán nhậu

Phần mềm quản lý tính tiền nhà hàng

 

Phần mềm quản lý tính tiền nhà hàng dùng cho Nhà hàng – Quán ăn – Quán nhậu:

  • Mua 1 lần dùng vĩnh viễn. Không phải trả phí hàng tháng.
  • Không có internet vẫn sử dụng được. Đi ra khỏi quán không theo dõi được.
  • Tính năng: Quản lý doanh thu, Quản lý công nợ, QL Kho nguyên liệu, QL Sổ quỹ tiền mặt | Thu – Chi.
  • Bảo hành 12 tháng.
  • Dùng thử 60 ngày miễn phí (Không giới hạn chức năng).
  • Doanh thu thống kê theo thời gian (Từ ngày -> Đến ngày): Xem doanh thu theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm.
  • Doanh thu có thể xem theo dạng số liệu hoặc xem theo biểu đồ.
  • Xem chi tiết doanh thu từng ngày: Thể hiện chi tiết (Tiền hàng, tiền chiết khấu, tiền phụ thu), doanh thu tiền mặt, ghi nợ và chuyển khoản.
  • Thống kê doanh số theo từng mặt hàng bán ra: Tên hàng, số lượng bán, đơn giá, thành tiền. Hàng hoá được thống kê phân loại theo từng nhóm hàng.