Phần mềm kế toán doanh nghiệp dễ sử dụng

Phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet được viết theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các loại hình kinh doanh sau:

 • Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh Thương mại.
 • Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh Sản xuất.
 • Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh Xây dựng.

Tính năng chính của phần mềm kế toán doanh nghiệp:

 • Quản lý kho hàng.
 • Quản lý thu – chi.
 • Quản lý công nợ.
 • Phân bổ trích khấu hao tài sản cố định & Công cụ dụng cụ.
 • Hỗ trợ in hóa đơn VAT đặt in.
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu nạp vào 2 hệ thống hóa đơn điện tử: Viettel & VNPT
 • Báo cáo theo kỳ: Hằng tháng, hằng quý & hằng năm.
 • In chứng từ sổ sách báo cáo thuế theo thông tư 133 của bộ tài chính.
 • Hỗ trợ nạp báo cáo vào HTKK qua XML.
Mã: KTDN133 Từ khóa:

Mô tả

Từ ngày 01/01/2024 TinhTienNet được chuyển qua site Lihasoft.

Vui lòng xem giá tại link: Phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp Lihasoft

1. Tổng quan phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet

Chức năng tổng quan trên phần mềm kế toán doanh nghiệp giúp kế toán nắm bắt nhanh số liệu về: Bảng kê hàng hóa mua vào, Bảng kê hàng hóa bán ra, công nợ phải trả người bán, công nợ phải thu khách hàng, theo dõi tình trạng kho hàng, các chức từ phát sinh gần đây… Biểu đồ bản kê hàng hóa & kho hàng trực quan, sinh động. Ngoài ra ở chức năng này giúp ta còn nắm bắt kịp thời số lượng hàng tồn kho, hàng vượt định mức và hàng đã hết (âm kho).

Màn hình tổng quan phần mềm kế toán tinhtiennet

Xem chứng từ phần mềm kế toán TinhTienNet

 

2. Chức năng nhập và xuất kho hàng

Thật đơn giản với việc nhập – xuất kho thao tác tiện lợi với đầy đủ các thông tin cần thiết dùng cho việc báo cáo & quản lý kho hàng. Tại đây bạn có thể nhập hàng hóa kèm theo bảng kê, phần mềm sẽ hỗ trợ bạn Import dữ liệu từ tập tin excel với số lượng lớn.

Chức năng nhập kho trên phần mềm kế toán TinhTienNet

 

3. Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn kho

Báo cáo nhập xuất tồn sẽ tổng hợp chi tiết thông tin về sự thay đổi của số lượng sản phẩm như: Tồn đầu kỳ, cuối kỳ, lượng luân chuyển trong kỳ… giúp bạn đưa ra những định hướng về kho hàng chính xác và hiệu quả.

Báo cáo nhập xuất tồn kho trên phần mềm kế toán TinhTienNet

 

4. Bảng cân đối tài khoản kế toán

Phản ánh tổng quan tình hình tăng/giảm về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Số liệu bảng cân đối theo dõi theo kỳ báo cáo: Ngày, tháng, quý & năm.

Bảng cân đối tài khoản kế toán theo thông tư 133

 

5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet tự động tổng hợp số liệu phát sinh để lập tờ khai thuế GTGT. Ngoài ra bạn cũng có thể xuất ra tập tin XML để nhập vào phần mềm HTKK thuế. 

lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm kế toán TinhTienNet

 

6. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền… Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

Báo cáo tài chính phần mềm kế toán TinhTienNet

 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 

8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp (Trực tiếp & gián tiếp). Phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet sử dụng phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp.

báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm kế toán TinhTienNet

 

9. Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các yếu tố cần thiết khác theo yêu cầu chuẩn mực kế toán.

Thuyết minh báo cáo tài chính

10. Sổ quỹ tiền mặt

Dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt. Loại sổ này phản ánh tình hình thu chi sử dụng quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam. Sổ quỹ tiền mặt được ứng dụng khá phổ biến hiện tại giúp làm giảm bớt gánh nặng công việc cho những kế toán công ty.

Sổ quỹ tiền mặt

 

11. Sổ theo gửi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp tại ngân hàng.

sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng

12. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 133

 

13. Sổ cái tài khoản

Sổ cái là một loại sổ sách kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp. Mỗi tài khoản sẽ được ghi ghép trong một hoặc một số trang liên tiếp trên sổ cái.

Sổ cái tài khoản trên phần mềm kế toán TinhTienNet

14. Sổ chi tiết các tài khoản kế toán

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn,… Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn. 

Sổ chi tiết các tài khoản kế toán

15. Sổ chi tiết hàng hóa

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) là sổ được kế toán sử dụng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn về cả số lượng và giá trị của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trong kho của đơn vị. Sổ này là căn cứ để đối chiếu với việc ghi chép trên sổ của thủ kho.

Sổ chi tiết hàng hóa

16. Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Sổ nhật ký chung

17. Nhật ký sổ cái

Nhật ký Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán). Số liệu ghi trên Nhật ký Sổ Cái dùng để lập Báo cáo tài chính.

nhật ký sổ cái tài khoản kế toán

18. Chức năng phân quyền tài khoản người dùng

Đến với phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet bạn hãy yên tâm về chức năng phân quyền đa dạng & bảo mật cao. Mỗi user (tài khoản sử dụng) được phân quyền theo 2 cấp độ: Kế toán trưởng, kế toán viên. Kế toán trưởng sẽ phân quyền cho kế toán viên theo từng chức năng sử dụng trên phần mềm.

Phân quyền tài khoản phần mềm kế toán

 

19. Thiết bị sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp

 • Laptop (Máy tính xách tay), PC (Máy tính để bàn), Tablet (Máy tính bảng), Smartphone (Điện thoại thông minh).
 • Máy in: Tùy theo nhu cầu quý khách. Phần mềm đáp ứng các loại khổ giấy in: A5, A4, A3.
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Linux, Mac OS X, Android, IOS, Windows Phone,…
 • Ứng dụng nền: Trình duyệt web Google Chrome, hoặc Cốc cốc.
 • Phiên bản Online phần mềm được cài đặt trên server (Máy chủ) do TinhTienNet cung cấp.
 • Phiên bản Offline phần mềm được cài đặt trên máy tính khách hàng. Cấu hình tối thiểu máy chủ: CPU Core 2 trở lên, Ram 4GB trở lên, Ổ cứng trống từ 50GB trở lên, nên chọn loại SSD dành cho trường hợp quý công ty có từ 5 máy trạm (máy con) cùng kết nối và làm việc.

 

20. Cơ chế Backup số liệu phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet

 • Hàng ngày.
 • Hàng tuần
 • Hàng tháng.

Ngoài ra chúng tôi còn cho phép quý khách backup thêm 1 bản sao lưu được gởi trên TinhTienNet Cloud, đề phòng ổ cứng máy chủ hư đột xuất. Lưu ý: Vì lý do bảo mật số liệu của khách hàng là niềm quan tâm hàng đầu của chúng tôi nên chức năng này hoàn toàn không bắt buộc. Quý khách tự quyết định chọn lựa là cho phép hay không được phép. Khi bạn đồng ý “Chấp nhận” gởi dữ liệu Backup lên Cloud của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận về chính sách bảo mật của chúng tôi. Mọi tổn thất, thất lạc hay tính bảo mật của dữ liệu mà bạn gởi chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

 

21. Chế độ bảo hành phần mềm kế toán doanh nghiệp TinhTienNet

 • Phiên bản Online: Full time (Suốt thời gian sử dụng).
 • Phiên bản Offline: Bảo hành 12 tháng.

Trong thời gian bảo hành, phần mềm gặp sự cố ngoài ý muốn không hoạt động được chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TINHTIEN.NET


Đa nền tảng - Đa thiết bị

Phần mềm có thể hoạt động trên các hệ điều hành như: Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Android, IOS, Windows Phone,… Thiết bị sử dụng: PC (Máy tính để bàn), Laptop (Máy tính xách tay), SmartPhone (Điện thoại thông minh), Tablet (Máy tính bảng).

Báo cáo đa dạng

Phần mềm kế toán doanh nghiệp hỗ trợ bạn thiết lập 2 quy trình ghi sổ: Nhật ký chung (đi kèm với Sổ cái các tài khoản) hoặc Nhật ký sổ cái (đi kèm với Sổ chi tiết các tài khoản).

Cảnh báo thông minh

Phần mềm tự động kiểm tra nếu phát hiện: Số liệu sai, bảng cân đối không cân, báo cáo nhập xuất tồn không khớp hoặc sổ sách bị âm số liệu,… Ngoài ra còn có cơ chế khóa an toàn số liệu năm cũ khi bạn đã qua năm mới. Việc này hạn chế tối đa người khác chỉnh sửa số liệu của bạn. 

Tự động hóa báo cáo

Các báo cáo cần thiết như: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối tài khoản kế toán. Phần mềm hỗ trợ bạn xuất sang tập tin XML để nạp vào phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế.

Hóa đơn điện tử

Phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu nạp vào 2 hệ thống hóa đơn điện tử: Viettel (S-Invoice) & VNPT (VNPT-Invoice). Quý khách sử dụng Phần mềm Kế toán doanh nghiệp TinhTienNet không cần phải nhập lại hóa đơn khi xuất cho khách hàng. Mọi thao tác hoàn toàn tự động.

Cơ chế Backup số liệu

Phần mềm sẽ tự động sao lưu số liệu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Ngoài ra bạn có thể tùy chọn sao chép bản sao lưu dự phòng lên đám mây TinhTienNet Cloud của chúng tôi. Đề phòng HDD (ổ cứng) máy bạn bị hư đột xuất đối với trường hợp sử dụng phiên bản Offline.

Chức năng chính bảng điều khiển

Theo dõi tổng quan

Quản lý hàng hóa

Quản lý thu chi

Phân bổ TSCĐ & CCDC

Quản lý công nợ

Báo cáo - in sổ sách

Khai báo danh mục

Cài đặt cấu hình

Hệ thống phần mềm

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp chúng tôi cung cấp với mục tiêu thân thiện với người dùng. Nhân viên hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình, bạn có thể thành thạo trong vài ngày làm quen.

Gói Online chúng tôi bảo hành Full time (Suốt thời gian sử dụng) và 12 tháng đối với gói Offline. Khi phần mềm có gặp lỗi ngoài ý muốn chúng tôi sẽ trợ giúp bạn ngay và sớm phát triển ra phiên bản mới khắc phục lỗi gặp phải. Để hiểu rõ hơn chính sách bảo hành của chúng tôi mời bạn xem thêm tại đây.

Nhằm đảm bảo tính khách quan của dịch vụ. TinhTienNet sẽ hoàn lại 100% số tiền đã đăng ký trong vòng 30 ngày nếu không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Quý khách có thể tham khảo chính sách hoàn tiền của TinhTienNet tại đây.

 • Phiên bản Online: Cài đặt trên server do TinhTienNet cung cấp và gởi bạn 1 link (liên kết) riêng để sử dụng. Số liệu hoàn toàn độc lập với các doanh nghiệp khác. Cần có kết nối internet mới sử dụng được. Theo dõi giám sát từ xa, phù hợp cho loại hình đại lý kế toán, kế toán trưởng không thường xuyên ở đơn vị.
 • Phiên bản Offline: Cài đặt trên máy chủ khách hàng cung cấp (Laptop hoặc máy tính để bàn). Không cần có mạng internet vẫn sử dụng bình thường. Không theo dõi được từ xa, phù hợp cho loại hình kế toán độc lập.

Khi đang sử dụng gói Offline do nhu cầu phát sinh bạn muốn theo dõi giám sát từ xa. Bạn hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ chuyển lên gói Online. Số liệu của bạn hoàn toàn được giữ nguyên và sử dụng tiếp tục sau khi chuyển lên Online.

Trong lúc sử dụng phần mềm nếu bạn phát hiện chức năng nào đó chưa có (chưa hay). Bạn có thể góp ý thêm chức năng với chúng tôi qua email: support@tinhtien.net. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xem xét tính khả thi của chức năng bạn góp ý và phản hồi lại email. Nếu được chấp nhận thì phiên bản tiếp theo sẽ có chức năng bạn cần.

2 đánh giá cho Phần mềm kế toán doanh nghiệp dễ sử dụng

 1. 5 trên 5

  Thanh Phung

  Tôi đang làm kế toán báo cáo thuế cho nhiều doanh nghiệp (trên 10dn). Cũng từng trải qua nhiều phần mềm kế toán, kể cả khi làm bằng excel. Nhưng chưa thấy phần mềm nào dễ sử dụng như phần mềm kế toán của TinhTienNet. Thao tác cực kỳ đơn giản, số liệu trực quan phong phú. Nói chung là đáng để trải nghiệm nhe các bạn…

 2. 5 trên 5

  Châu Anh Duy

  Tuyệt vời


Thêm đánh giá