Sản phẩm phần mềm TinhTienNet

Các sản phẩm phần mềm TinhTienNet: Được phát triển trên công nghệ Web nhằm hướng đến nhiều thiết bị, không phân biệt hệ điều hành (Windows, Linux, Mac OS X, Android, IOS, Windows Phone,…). Phần mềm hoạt động tốt nhất trên 2 ứng dụng duyệt web phổ biến: Google Chrome hoặc CốcCốc. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể chạy ứng dụng trên: Firefox, Opera, Safari,…

Phần mềm tính tiền quán Cafe. Phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133